Gayp alemi ve insan(9'un sırrı)

Konusu 'Cemaat ve Tarikatler' forumundadır ve el hadi tarafından 20 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. el hadi

  el hadi Acemi Üye Silver

  9’UN SIRRI


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  KEVSER-İ MUHAMMEDİ’YE


  Zümer Suresi Ayet 1: “Ey insanlar cinler ve melekler! Hz.Allah’ın zatından, bilinmeyen bir alemden Hz.Muhammed’in aklı Furkan’ına indirilen Hz.Allah’ın kitabı Hz.Kuran’ın insandan zuhuru sebebiyle Hz. Muhammed’den insan, cin ve meleklere tebliğidir.”
  Alak Suresi Ayet 1: “İkra,Bismi Rabbike; Ey Muhammed! Sen Rabbinin ismi-azamı olan vücudu zatı ile oku.Çünkü Sen Esma’yı ilahide, Rabbinin 99 isminin kemalatını ahlak-ı muhammediye de aklı Furkan’ın ile nefsinde toplayıp, beşere rahmet için yaratıldın. Rabbin seni, Alak Suresi Ayet 2’de Alak adı verilen bir kan pıhtısından yarattı.”Ey Muhammed! Sen Alak adı verilen kan pıhtısına gelmeden evveli.
  Mearic Suresi Ayet 3: “Zilme, mearic; Rabbin seni toprak makamına oradan maiden, nebadat,ruhu hayvaniye makamından geçerek sureti insaniyede şahadet aleminin meleklerine dayanıcı cenin ehli olarak semayı Dünya adı verilen Hz. Allah’ın birinci mülküne İhlas Suresi’yle davet edildin.
  İhlas Suresi Ayet 1: “Kul hüvellahü ehadün; Ey Muhammed! deki: Hu’dan bedel Allah Ehad’dır.Yani birdir. Kimsenin bilmediği hakikatı Hz. Allah’ın bir oluşunu hiçbir sıfata itibar etmeksizin, Hz.Allah’ı efal-i sıfatı ve zatı kemalatı’nın besmeleye olan tecellisi ile sen haksın.”
  HZ.CEBRAİL’DEN HZ. MUHAMMED’E İNDİRİLEN HZ. KUR’AN

  HZ.CEBRAİL’İN SOL KANADINDA YAŞAYANLAR

  1- Nebadat
  2- Hayvanat
  3- Ruhu Hayvaniye
  Ruhu hayvan olan nefsin rahmeti rahmiyede suret giydirilerek Adem ve Havva esması ile şahadet aleminin Melaikelerine dayanıcı olarak semayı dünya adı verilen Hz.Allah’ın birinci mülkünde cenin aleminden gelen insan sureti giymiş cin ehli olarak ruhu hayvaniye de yaşayanlar, işte dünya adı verilen Vahdet-Ül berzah ismi ile Hz.Kur’an da anlatılan cisimlerin ve ruhların birleşerek yaşadığı mekan dünya, bizler bu mekana Mearic Suresi Ayet 3’te belirtildiği gibi, toprak makamına oradan maiden ve nebadat makamlarına geçerek ruhu hayvaniye ve sureti insaniyede şahadet aleminin melekleri olan göz, burun, kulak, dil, bedene dayanıcı olarak yaşayan Cin ehilleridir. Onlar Hz. Allah’ın indirdiği 4 kitaptan haberdardırlar. 1- Zebur, 2- Tevrat, 3- İncil, 4- Kur’an halbuki Hz. Kuran’da dört kitabımızın daha olduğu açık ve net olarak bildirilmiştir.
  1- Ümmül kitabımız
  2-Kalp kitabımız
  3- Nefis kitabımız
  4-Ruh kitabımız.
  İşte bizler bu dört kitabımızla rabbimize döndürülürüz. İşte İhlas Suresi ile dünyaya davet edilen yüzü insan içi cin olan Adem ve Havva oğulları ilminiz yetmediği için Hz. Kuran’ın belirttiği Hz.Muhammed’in tebliğ ettiği Rahman Suresi Ayet 29: “Kul hüverrahmanü amenna bihi ve aleyhi tevekkelna; Ey cin ehilleri! Sizler beden asasına dayanıcı olarak yaşadığınız için şöyle buyurdunuz: Biz Rahman’ın gayrına güvenemeyiz, çünkü biz herşeyin Hz. Rahmaniyeden sadır olduğunu gördük bu size göre hakiki iman fiil’i gayrıda, arayarak varlığınızı borçlu olduğunuz o güç(yani bedeniniz) sizi iman etmekten menetti. İşte o Rahman, yani beden asamız bizi kurtarır dediniz. Sizi kurtaramaz, her beden ölümü tadacak ve Rabbine döndürülecktir.”
  ALLAH GANİDİR

  Rahman Suresi Ayet 33: “Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevresinden aşıp geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin, ama bir güce sahip olmadan gidemezsiniz işte o güç Hz.Allah’ın cin ve meleküt-ül alemine açtığı perdedir. Bu noktada Hz. Kur’an’da bize tebliğ edilen hakikat saf olan Hz. İbrahim’e ve onun oğlu Hz. İsmail’in soyundan Hz. Muhammed’den zuhur eden hanef,yani saf olan Allah’ın dinine bir davettir. Bu noktadan hakikatı anlayıp idrak etmek mürseller sülalesi adı verilen Nebiler ve Resullere hidayet edilmiştir. Şu bir hakikat ki:cin ve cenin aleminden, nebadat ve hayvanat’ı geçerek gelen ve şahadet aleminin meleklerine dayanarak Hz. Adem ve Hz. Havva’ya Allah’ın lutfettiği ruhani isimleri Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil a.s. adı verilen 4 gayb aleminin melaikesiyle kucaklaşmak zorundadır.
  Zariya Suresi Ayet 56: “ Vema hallaktül cinne vel inse illa liya büdüni. Ben nefis cini ile beden insini, yahut yüzü insan, içi cin olan ve bedeninde şahadet meleklerine dayanarak yaşayanların sıfat ve kemalatımla onların üzerinde zahir olup, arifolduktan sonra bana ibadet etmeleri için yarattım. İşte Hz. Kur’an’da bu kadar açık olan bu din zahir alemde dini yaşayan bütün insanlar iman ettikleri peygamberlerinin peşinden giderler.
  Vakıa Suresi Ayet 47: “Sümme inneküm eyyüheddallünel mükezzibune; Onlar cehaletleri ile Allah’ın saf dinini inkar edip halkın çıkardığı batıla iman edip ısrar edici olanlar, “leakilune min; şehavata boğulup beden arzlarına tapıcılarsınız sizin dışınız ins, içiniz cindir. Eğer sizler cin ve cenin aleminden geldiğinizi iman edip cin ehli olduğunuzu kabul etseydiniz, beden asasına dayanıcı olarak tükettiğiniz ömürleriniz israf olmayacaktı. Peygamberlerin ve Resullerin tebliğ ettiği saf dinden ayrılıp halk arasında çıkartılan batıla iman etmeniz yüzünden bugün havradaki haham, kilise’deki papaz ve cami’deki imam şahadet meleklerine dayanarak yaşayanlar Hz. Kur’an’a göre cin ehilleridir. Bu yüzden’de dünya’yı kana buladınız. Lakin Hz.Allah hakikatların ortaya çıkmasına kaimdir. Bütün hakikatlar ortada iken ins, cin, meleküt-ül aleminde yaşayanlar Hz. Allah diyor ki:
  Vakıa Suresi Ayet 57: “Biz vücudumuzla sizi yaratmak, sizin suretlerinizde zahir olmakla halk eyledik. Ey cahiller niçin tastik etmiyorsunuz...”
  Hakikat şu ki Hz. Kur’an bize geçtiğimiz yolları ve alemleri açık olarak anlatmış. Topraktan madene, nebadattan hayvanata, oradan nefis makamına, oradan cenin alemine ve suret giymek için rahmeti rahimiye kapısına teslim ediliriz. Kur’an alak yani kan pıhtısı veya Adem’den gelen o su damlası idrak kapılarının açıldığı tek adrestir.Dirilerek anne rahminde, cin ehli olarak mülk alemine geliriz, hakikat budur. Nefsimize zor gelsede aşama olarak cenin - cin - meleküt-ül alemini geçerek ruhu insaniye kapısına geliriz. Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği, Hz. Kur’an da bize bildirilen budur. Zaten Kur’an’ da ilk inen sure Alak Suresi’dir. İşte Cebrail a.s.’ın solundaki hayat yolu bu şekildedir. Burasının bir yüzü semayı dünya, diğer yüzü Hz. Allah’ın ikinci mülkü ahirettir.
  Yüzyıllardır zahir alimleri anlatırken bir taraftanda Allah dostları hakikatları öğretmeye çalışmışlardır. Esma’ül Hüsna’da er-Rahim esmasının altında ahirette yalnız müminlere mağfiret edilidir, denmiştir. Bizler bu dünyaya er-Rahim esmasını temsilen kadın, yani rahmeti rahimiyeden gelmedik mi ?....
  İşte şehadet aleminin meleklerine dayanıcı olarak bu dünyada yaşayanlara göre, burası dünya fakat, gayb aleminin melekleriyle bu alemde kucaklaşarak yaşayanlar “İlmi Ledün” adı verilen ilmi tahsil ederek miraçlarını hakkıyla eda edenlerdir. Mürseller sülalesinin anlatmak istediği budur...


  ALLAH ALİMDİR...
  EL HADİ............
   
  :
  Benzer Tartışılmış Konular
  Yüklüyor...
 2. BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA

  BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA Acemi Üye Silver

  Kalemine sağlık el hadi. Teşekkür ederim.
   
 3. BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA

  BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA Acemi Üye Silver

  Bizim cıhadımız kainatı kuşatan ,şeytan ve deccala karşıdır. Yüz yıllardır bizlere gayrıda allahı aratan şeytan ve ordusu hz kuranın ve onun ayetlerinin önünde diz çöküşüdür enam suresi ayet 158-159-
   
 4. BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA

  BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA Acemi Üye Silver

  yüreğine sağlık el hadi
   
 5. kocak

  kocak Acemi Üye

  Saat epey ilerledi şimdi istirahate geçmek istiyorum. Yazdıklarınızı okudum çelişkilerle ve bana göre yanlış yorumlarla dolu bir yazı. Teker teker ayetlerle birlikte size bunları bildireceğim.
   
 6. kocak

  kocak Acemi Üye

  El hadi arkadaşımızın Gayp alemi ve insan(9'un sırrı) çalışmasını inceliyoruz.

  Zümer-1.ayet : İndirilişi bu kitabın Allah’tan, o azîz, hakîm Allah’tandır


  Yukarıdaki ayeti kerimenin içinde Furkan, Cin ve Melek kelimeleri geçmemektetir. Ayeti kerime çok açıktır. Eğer bir açıklama yapacak olursak şöyle diyebiliriz. Bu ayeti kerime, surenin yaklaşık bütünü ile üzerinde durduğu, yerleştirilmesi ve pekiştirilmesi için Kur'an-ı Kerim'in indiği ana konunun bir girişi niteliğindedir. Bu ana konu;Allah'ın birliği, yalnız O'na kulluk, dini sırf O'na tahsis etme; O'nu, şirkin, ortak koşmanın her çeşidinden tenzih etmektir.

  Arkadaşımızın verdiği verdiği mana “Zümer Suresi Ayet 1: “Ey insanlar cinler ve melekler! Hz.Allah’ın zatından, bilinmeyen bir alemden Hz.Muhammed’in aklı Furkan’ına indirilen Hz.Allah’ın kitabı Hz.Kuran’ın insandan zuhuru sebebiyle Hz. Muhammed’den insan, cin ve meleklere tebliğidir.”
  Hz Allah Kur’anı Cebrail vasitasıyla Efendimize vahiy yolu ile indirmiştir.Sizin bahsettiğiniz akli Furkan izaha muhtaçtır. Ve bu ayeti kerimede melekler ve cinler bahsi yoktur. İşaret edilen mana yukarıda verilmiştir.

  Alak-1.ayet : Oku O yaratan Rabbinin adıyla!

  Kur'an'ın ilk suresi bu suredir. Ve bu sure Allah'ın adı ile başlamaktadır. Resulullah'ı yönlendirdiği ilk esnada, yücelerin yücesi ile bağlantı kurduğu ilk anda, seçilmiş olduğu davet yolunda atmış olduğu ilk adımda onu Allah'ın adı ile okumaya yönlendirmektedir: "Oku yaratan Rabbinin adı ile." Ve sure Allah'ın adı ile başladığı gibi, Rabbin sıfatlarından olan yaratmanın ve hayata başlamanınkendisi ile sağlandığı yaratma sıfatı ile başlamakta ve Allah'ı "yaratan" diye nitelemektedir.
  Arkadaşımızın ayet hakındaki yorumu :Alak Suresi Ayet 1: “İkra,Bismi Rabbike; Ey Muhammed! Sen Rabbinin ismi-azamı olan vücudu zatı ile oku.Çünkü Sen Esma’yı ilahide, Rabbinin 99 isminin kemalatını ahlak-ı muhammediye de aklı Furkan’ın ile nefsinde toplayıp, beşere rahmet için yaratıldın.
  Kardeşimizin buradaki yorumu efendimize yapılan mehdiyeden ileri geçmemektedir. O zaten yücedir ayeti kerimenin işaret ettiği mana ise yukarıda belirtilmiştir.

  Alak-2.ayet : İnsanı bir alaktan yarattı (alak kelimesine kan pıhtısı ve empriyo denilmiştir)
  .
  Sure insanın yaratılmasını ve hayata başlamasını özel olarak ele almaktadır. "O, insanı bir kan pıhtısından yarattı". Evet Allah insanı, bu donmuş ve rahime yapışan bir damlacık kandan yarattı. İşte bu son derece sade ve küçük kaynaktan yaratılmıştır insanoğlu. Bu bir damlacık kan pıhtısı da Yaratıcının gücünü göstermekle birlikte ondan da öte O'nun keremini, ihsanını gösterir. Çünkü onun lütfu ile bu kan pıhtısı öğretilebilen ve buna dayalı olarak da, öğrenen insan seviyesine yükselmiştir.
  "Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti."ayetleri ile konu devam etmektedir.
  Arkadaşımızın yorumu: Rabbin seni, Alak Suresi Ayet 2’de Alak adı verilen bir kan pıhtısından yarattı.”Ey Muhammed! Sen Alak adı verilen kan pıhtısına gelmeden evveli.
  Arkadaşımızın burada kullandığı son cümle “Kan pıhtısına gelmeden evveli” cümlesi izaha muhtaçtır.

  Mearic-3.ayet : O, miraçların sahibi Allah'tandır.
  Bu yeti kerimenin bir öncesindeki ayet ”Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur” ayeti kerimesidir. Azap bütün kafirleri kapsamaktadır... Bütün kafirleri kapsamına aldığı gibi bu soruyu soran acelecileri de kapsıyor. Bu azabı "Yükselme derecelerine" sahip Allah gerçekleştirecektir. Bu ifade yüksekliği, yüceliği anlatmaktadır. Nitekim bir diğer surede de şöyle denmektedir: "Dereceleri çok yüksek, arşın sahibi."
  Arkadaşımızın bu ayeti kerime ile ilgili yazdıkları: Mearic Suresi Ayet 3: “Zilme, mearic; Rabbin seni toprak makamına oradan maiden, nebadat,ruhu hayvaniye makamından geçerek sureti insaniyede şahadet aleminin meleklerine dayanıcı cenin ehli olarak semayı Dünya adı verilen Hz. Allah’ın birinci mülküne İhlas Suresi’yle davet edildin.

  Arkadaşımızın söyledikleri bu ayeti kerimenin tamamen dışındadır. Kurmuş olduğu bağlantı ayetler ile izaha muhtaçtır.

  İlhas-1.ayet : De ki: «O Allah tek birdir.

  "De ki: O Allah tektir.". Tektir kavramı "birdir" sözcüğünün anlamı ile beraber, onunla birlikte başka hiçbir şeyin bulunmadığını ve onun hiçbir benzeri olmadığını ifade etmektedir.
  Bu varlığın tekliğidir. Ortada onun gerçekliğinden başka gerçeklik yoktur. Onun varlığından başka gerçek bir varlık yoktur. Diğer bütün varlıklar ancak bu gerçek varlıktan Alır varlığını. O'nun zati gerçekliğinden Alır gerçekliğini.
  Arkadaşımız bu ayete şöyle demektedir. İhlas Suresi Ayet 1: “Kul hüvellahü ehadün; Ey Muhammed! deki: Hu’dan bedel Allah Ehad’dır.Yani birdir. Kimsenin bilmediği hakikatı Hz. Allah’ın bir oluşunu hiçbir sıfata itibar etmeksizin, Hz.Allah’ı efal-i sıfatı ve zatı kemalatı’nın besmeleye olan tecellisi ile sen haksın.”
  Arkadaşımızın bu ayetteki yorumunda son cümlede kullandığı efendimizin hak oluşu ile ilgili vurgusu dikkat çekmektedir. Oysaki ayette asıl vurgu Allahın bir ve tek olduğudur. Efendimizin hak olduğuna dair ayetler vardır. O ayetleride istenirse sizlere yazabilirim.

  Arkadaşımızın yazısında kullanmış olduğu ayetleri sırasıyla incelemeye devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyorum. Evde çocuklar ekmek bekliyor.
   
 7. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  039.023] Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab'ı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rabb'lerinden korkanların bu Kitap'dan derileri ürperir; sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. İşte bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir; O'nunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi de saptırırsa, onu doğru yola eriştirecek kimse bulunmaz.

  rabbim hak kı hak olarak anlayan yaşayanlardan eylesin...
   
 8. BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA

  BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA Acemi Üye Silver

  El hadi kardeşimin yazılarını nasıl buluyorsun.
   
 9. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  konuya bakan tüm kardeşlerimiz için açık bir soru olmuş heralde. ilk ben cevap verim bari.. madde aleminde bide mana aleminde yaşayanlar vardır. mana aleminde yaşanlar bilir ki allahın kulları , emrinde olanlar sadece insanlar değil. ve ayetleri de öyle düşünürler. rabbim her ayet okuyana düşün tefekkür et dediğine göre demekki herkes kendi penceresinden bakıyo olaylara. ben iki kardeşin yazısına da baktım ve bir zıdlık göremedim ama iyice de okumadım.sadece yüzeysel baktım.
  bana göre şirke , riyakarlığa düşmeden , nefsi katmadan herkes düşüncesini yazmalı, okuyan herkes kendi payına düşeni alır inşallah...
   
 10. BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA

  BEDİR MUHAMMED ALİ BİN LA Acemi Üye Silver

  Maşallah suphan allah . Her kez nasibi kadar alır. Allah her kesin yar ve yardımcısı olsun. Hiç şüphe yokki allah dilerse biz dileyebiliriz. Bizler hepimiz hz allahı çok seviyoruz. Ama o sevdikleini mürseller sülalesi diye ayırmış mühüm olan onun sevdiklerinin yolundan gitmek
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. 9un gizemi

  ,
 2. gayp alemi

  ,
 3. 9un sırrı

  ,
 4. bilinmeye sir dokuz ayet,
 5. dokuzun sırrı,
 6. islam dokuzun sırrı,
 7. gayp,
 8. bilinmeyen ibadetler zilirler,
 9. 9 un sirri,
 10. esma ruhani cenin,
 11. İslam da 2 ve 3 ün sırrı,
 12. bu alemin sirrini bilen yoktur,
 13. Alemlerin sırrı