Yalan Ne Zaman Söylenir?

Konusu 'SORULARLA İSLAMİYET' forumundadır ve bekkain tarafından 1 Mayıs 2011 başlatılmıştır.

 1. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  Sual: Yalan hangi hallerde caizdir?
  CEVAP
  Yalan söylemek haramdır, çok büyük günahtır. Ölmemek için leş yemek caiz olduğu gibi, ölümden kurtulmak için yalan söylemek de caizdir. (Hadika)

  Hazret-i Sevban buyurdu ki:(Her yalan günahtır. Ancak bir Müslümana faydası dokunan veya bir Müslümanın zararını kaldıran yalan bundan hariçtir.)

  Yalanın caiz olduğu yerlerden bazıları şunlardır:

  1- Savaşta:


  Hazret-i Ali otururken düşmanın biri, aniden karşısına kılıçla çıkıp, (Şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir?) der. Hazret-i Ali de, parmağı ile adamın arkasını gösterip (Peki dövüşelim; fakat iki kişiyle mi?) der. Düşman, arkamdaki kim diye bakınca, Hazret-i Ali, kılıcını çekip, düşmanını zararsız hâle getirir. Düşman, oturan insana yaptığı kendi hilesini görmeden (Bana hile yaptın?) der. Hazret-i Ali de, (Ama asıl sen beni gafil avlayacaktın ya) der ve şu hadis-i şerifi bildirir:
  (Harb hiledir.) [İbni Sünni, İbni Lâl]

  2- İki Müslümanı barıştırmak için:


  Üç günden sonra dargın durmak günahtır. Dargın olan iki Müslümanı barıştırmak için aralarını bulucu yalan söylemek caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (İki kişinin arasını bulmak, nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletlidir.) [Tirmizi]

  (İki kişinin arasını düzeltmek ve hayırlı iş için söylenen söz, yalan sayılmaz.) [Müslim]

  (İki Müslümanı barıştırmak için, birbirlerine iyi söz getirmek yalan sayılmaz.)
  [İbni Lâl]

  Peygamber efendimiz gülümsediği zaman, Hazret-i Ömer sebebini sual edince, buyurdu ki:
  (Ümmetimden iki kişi, Allahü teâlânın huzuruna çıktı. Birisi dedi ki:
  -Ya Rabbi, bu adamdan hakkımı al!
  Allahü teâlâ buyurur:
  - Bu adamın hakkını ver!
  -Ya Rabbi, bir iyiliğim kalmadı ki nasıl vereyim?

  Allahü teâlâ hak sahibine buyurur:
  - Bu adamın iyiliği kalmadı. Ne yapacaksın?
  - Günahlarımı alsın!

  Bu arada Peygamber efendimiz ağlayarak (O gün öyle dehşetli bir gündür ki, o gün başkalarının günahlarını yüklenmek şöyle dursun insan kendi günahının yükünü çekemez.)
  Allahü teâlâ, hak sahibine buyurur:
  - Başını kaldırıp Cennetin şu muhteşem köşklerine bak!

  Hak sahibi baktıktan sonra der ki:
  - Evet görüyorum. Bu muhteşem köşkler, hangi şehid, hangi sıddık veya hangi peygamberindir?
  - İşte o gördüğün göz kamaştırıcı köşkler, bedellerini ödeyenler içindir.

  -Ya Rabbi bunların bedellerini kim ödeyebilir?
  - Sen ödeyebilirsin.

  - Nasıl ödeyebilirim, neyim var ki?
  - Hakkını bu kardeşine bağışlamakla bu köşke sahip olursun.
  - Bağışladım ya Rabbi.

  Allahü teâlâ buyurur ki:
  - Haydi kardeşinin elinden tutup Cennete girin!

  Peygamber efendimiz devamla buyurdu ki:
  (Allah’tan korkun ve aralarınızı düzeltmeye çalışın! Zira Allahü teâlâ, kıyamet gününde sizin aralarınızı düzeltir.) [Harâiti]

  3- İki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için:

  Araları bozulmak üzere olan iki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için yalan söylemek caiz olur. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbuldür.

  4- Eşi ile iyi geçinmek için:


  Eşler birbirini idare etmek için yalan söyleyebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Eşini idare etmek için yalan söylemek caizdir.) [İbni Lâl]

  (Eşler birbirini idare etmek için yalan söylerse günah olmaz.) [Müslim]

  İbni Erkam hazretleri, Hazret-i Ömer’e, (Eşim beni sevmiyor. Sevmediğini de yüzüme karşı söyledi. Böyle bir eş ile yaşamak istemem) dedi. Hazret-i Ömer, kadına (Niçin kocanızın yüzüne karşı öyle söylediniz) buyurdu. (Yalan söylememek için. Yoksa burada yalana izin var mıdır?) dedi. Hazret-i Ömer, (Elbette burada yalan söylemeye izin vardır. Bir kadın, kocasını sevmese de, onu üzmemek için, yalan söylerse günah olmaz) buyurdu.

  5- Zalimden, bir Müslümanın bulunduğu yeri gizlemek için.

  6- Müslümanın malını zalimlerden korumak için.

  7- Müslümanı memnun etmek için:


  Bir arkadaş beğenip bir kravat alsa veya bir elbise diktirse, bu bizim hoşumuza gitmese de, bu elbise size çok yakışmış demek caiz olan yalana girer. Bir Müslümanı sevindirmek için bir bahane aramalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Farzdan sonra Allahü teâlânın en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir.) [Taberani]

  Genel olarak kadınlar, süse düşkündür, giyimlerine dikkat ederler. Aldığı bir elbise için, (Bu elbise, sana ne kadar da güzel yakışmış?) demek, yalan olmaz. Çünkü dinimiz, hanımla iyi geçinmek için yalan söylemeyi caiz görmüştür. Hele haklı bir takdiri esirgemek ahmaklıktır.

  8- Müslümanın günahını, sırrını ve aybını gizlemek için:

  Müslüman gencin biri, iftiraya uğrar. Sonunda idama mahkum olur. İnfaz saatini beklerken, kendisine iftira edenlere, bu arada hükümdara ağzına gelen sözleri sarf eder, sövüp sayar. Bu acı acı bağırmalar, bir müddet devam eder. Hükümdar, saraydan bu feryatları duyar. Fakat ara uzak olduğu için ne söylediğini anlayamaz.

  İki vezirinin yanına giden hükümdar, bu gencin neler söylediğini sorar. Birinci vezir, “Hükümdarım bu genç, (Allah, affedenleri aziz eder) hadis-i şerifini söylüyor, "Affedenlerin yeri Cennet" diyor. Sizden af talebinde bulunuyordu” der. Bu söz, hükümdarın hoşuna gider. (Bu genci affettim, serbest bırakın) der. İkinci vezir, hemen atılır: “Haşmetli hükümdarımız, bu veziriniz, zat-ı âlinize karşı, yalan söylüyor. Genç, af istemiyor, size sövüp sayıyordu” der. Hükümdar der ki:
  (Bre vezir, sen yersiz doğru söylemekle, iki kişinin ölümüne sebep olmak istiyorsun. Şu vezirin yalanı ise bir canı kurtarmıştır. Unutma ki, iş bitiren yalan, fitneye sebep olan doğrudan iyidir.)

  Hükümdar, yersiz doğru söyleyen veziri azleder, yerinde yalan söyleyerek bir suçsuzu idamdan kurtaran veziri de kendisine sadrazam yapar.

  9 - Fakire ikram için:

  Biz satıcı olsak, fakir birisi de gelip beğendiği bir malı almak istese, fakat pahalı gelse, biz o malı on liraya almışsak, fakire, biz bu malı beşe aldık, bir lira kâr ile size altıya satabiliriz desek bu caizdir, günah olmaz.

  10 - Haklı iken, karşısındakine sen haklısın demek:

  Eşin biri diğerine sen haklısın derse geçim olur. İkisi de ben haklıyım derse geçim olmaz. İkisi de sen haklısın derse, o zaman o evde ilahi aşk başlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allah rızası için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir.) [Müslim]

  (Affedin ki affedilesiniz!) [İ. Ahmed]

  (Kaba davranana nazik davranır, zulmedeni affeder, sizi mahrum edene ihsan eder, sizden uzaklaşana yaklaşırsanız yüksek derecelere kavuşursunuz.)
  [Bezzar]

  Daha bunun gibi şeylerde yalan söylemek caizdir. Mesela içki içen veya başka bir günah işleyen kimseye sen günah mı işliyorsun diye sorduklarında, kötü örnek olmamak için, hayır günah işlemedim diyebilir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Kötü şeyler yapan, bunları gizlemeye çalışsın!) [Hakim]

  Büyükler yalan söylemek gerekince, sözün manasını değiştirerek, doğru söylemeyi tercih etmişlerdir. Mesela Muaz ibni Cebelhazretleri, vazifesinden dönünce, hanımı (Bu kadar çalıştın, zekat topladın, bize ne getirdin?) dedi. O da, (Beni gözeten vardı, bir şey getiremedim) dedi. O, gözetenden Allahü teâlâyı kastetti. Hanımı ise, Hazret-i Ömer’in onu kontrol eden birini gönderdiğini sandı. Hanımı, Hazret-i Ömer’in evine gidip, kızarak, (Muaz, Resulullahın ve Ebu Bekr-i Sıddık’ın yanında emin idi. Siz niçin onun peşine adam takıyorsunuz?) dedi. Hazret-i Ömer, Hazret-i Muaz’dan işin aslını öğrenince, hanımına bir miktar hediye gönderdi.
   
  :
  Yüklüyor...
 2. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  Sual: Yalanın caiz olduğu yerler var. Adam, bunu ruhsat bilerek, ne kuyruklu yalanlar savuruyor. Ana babasına ve diğer büyüklere karşı akıl almaz yalanlar uyduruyor. Bazen de yalanı meydana çıkınca şaka yaptım diyor. Yalan dinimizde büyük günah değil midir?
  CEVAP
  Yalan, Kur’an-ı kerimde de, hadis-i şeriflerde de büyük günah olarak bildirilmektedir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
  (Allah’ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur.) [Nahl 105]

  Görüldüğü gibi yalan söylemek imana zıttır. Dört hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Yalan, imana aykırıdır.) [Beyheki]

  (Yalan, münafıklık alametidir.) [Buhari]

  (Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır.)
  [Buhari]

  (Müminde her huy olabilir. Ama, hain olmaz ve yalan söylemez.)
  [İbni Ebi Şeybe, Bezzar]

  Yalanın zararları ile ilgili birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
  (Yalan, Cehennem kapılarından bir kapıdır.) [Hatib]

  (Yalandan sakının! Çünkü yalan günaha, günah da Cehenneme sürükler.) [Buhari]

  (Yalan rızkı azaltır.) [İsfehani, Ebuşşeyh]

  (Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez ve yalan söylemez.) [Tirmizi]

  (Danışana, yalan söyleyen ona hıyanet etmiş olur.) [İbni Cerir]

  Güldürmek için, şakadan da olsa yalan söylemek de caiz değildir. Bir hadis-i şerif meali:
  (İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!) [Ebu Davud]

  Hazret-i Abdullah bin Âmiranlatır:
  Ben küçükken, Resul-i Ekrem evimize gelmişti. Oynamaya giderken, annem bana, (Abdullah gel, sana bir şey vereceğim) dedi. Resul-i Ekrem, (Ona ne vereceksin?) buyurdu. Annem de (Hurma vereceğim) dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Eğer bir şey vermeyip aldatmak için söyleseydin, yalan günahı yazılırdı.) [Şir'a]
   
 3. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  Sual: 1 Nisan’da, şaka yapmak caiz midir?
  CEVAP
  Yalan söylemeden, her zaman şaka yapmak caizdir. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Arkadaşınıza, üzücü şaka yapmayın!) [Tirmizi]

  (Tartışmaya girmeyen, haklı olsa da kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, iyi huylu olan Müslüman Cennete girer.) [Tirmizi]
   
 4. serhad55

  serhad55 Acemi Üye Süper Moeratör

  İşte bilinmesi gereken bir konu daha..
  Ellerine sağlık hazırlayanın, çok güzel bir çalışma olmuş,

  Bu güzel forum sitesinde o kadar değerli konu başlıkları varki, onları açınca pınarlar akıyor sanki,
  değer verilerek okunan her bir konu manevi yaşantımızda inci taneleri gibi diziliyor,
  ah onların hepsini okuyup tatbik edebilsek..Ya Rabbim nasib eyle..
  gençlerimize gıpta ediyorum..bu güzel bilgilenme şekli ile ne güzel imkanları var ellerinde ve negüzel günleri önlerinde...

  bekkain Allah c.c. razı olsun
   
 5. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  ne yazıkki bilgilenmiyoruz. bu tür bilgilere öylesine bakıp kopyala yapıştır yöntemiyle formlarda dolaşıyor,,, gibinime geliyor. inşallah öyle değildir...
   
 6. Sell_!

  Sell_! Müslümanlar Kardeştir Administrator

  Banada öyle geliyor, Öyle bir nesil yetişiyor ki , Okumaktan aciz insanlar var. paragrafla yetinenler bile var
   
 7. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  acaba kendimizden mi biliyoruz :eek:
   
 8. Sell_!

  Sell_! Müslümanlar Kardeştir Administrator

  mütevazi olmak gerekirse . biraz kendimden biliyorum ama ben okumaya gayret ediyorum . önce okurum kaynakları saglam ise öyle paylaşırım :)
   
 9. bekkain

  bekkain diyâr-ı gurbet Süper Moeratör

  böly bir konu başlığı altında başka bişi ytazmasam iyi olur diye düşünüyorum :D
   
 10. Sell_!

  Sell_! Müslümanlar Kardeştir Administrator

  evet bencede iyi olur :D
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. hangi hallerde yalan söylenebilir

  ,
 2. müslüman nerelerde yalan söyler

  ,
 3. hangi hallerde yalan söylenir

  ,
 4. hangi durumlarda islamiyete gore yalan atilir,
 5. hangi konu uzerine yalan atilir,
 6. hangi durumda yalan söylenir,
 7. anything,
 8. 4 yerde yalan,
 9. müslümanlar nerede yalan söyleyebilir,
 10. eşler birbirine hangi durumlarda yalan söyler,
 11. yalan hangi hallerde söylenir,
 12. hangi durumlarda yalan sö,
 13. dinimizde hangi durumlarda yalan söylenir,
 14. dinen yalan söylenebilecek durumlar