Metafiziğin Konusu ve Metafiziksel Kavramlar(Bu Bilgiler Aristonun Metafizik Kitabına Göre Derlenmiştir)

-Duyum,deney,sanat,bilgelik-
-Felsefenin mahiyeti-
-Maddi neden,hareket ettirici neden,ereksel neden-
-Formel neden-
-Sonsuz bir nedenler dizisinin imkansızlığı ve bir ilk nedenin varlığının zorunluluğu-
-Yönteme ilişkin düşünceler-
-Varlık olmak bakımından varlığın bilimi-
-Tözün,bir olanın,çok olanın ve bunlardan çıkan karşıtların bilimi-
-Aksiyomlar ve çelişkisizlik ilkesi-
-Zıtlar,karşıtlar,tür bakımından başkalık-
-Özellik,eğilim,istidat-
-Duygulanım-
-Yoksun olma,yoksunluk-
-Sahip olma,içinde bulundurma,tutma-
-İlinek-
-Teorik bilimlerin bölünmesi ve teolojinin üstünlüğü-
-İlineksel anlamda varlık-
-İlineğin doğası ve nedenleri-
-Doğru anlamında varlık-
-Varlığın ilk kategorisi-
-Dayanak olarak göz önüne alınan töz-
-Bir ikilik içeren doğaların tanımı hakkında-
-Her varlığın mahiyetinin aynı olduğuna dair-
-Oluşun analizi-
-Somut birleşik varlık-
-Formun kısımları ve birleşik varlığın kısımları-
-Tanımlanan nesnenin birliği-
-Duyulan şeylerin kısımları-
-Duyusal tözler-
-Form ve birleşik varlık-
-Madde ve zıtlar-
-Asıl anlamında varlık-
-Akılsal kuvvetler ve akıl dışı kuvvetler
-Kuvvenin fiil haline geçişi-
-Kuvve ve fiil ayrımı-
-Fiilin kuvveye önceliği-
-Bir'in anlamı-
-Bir'in doğası-
-Türsel başkalık-
-İlineksel olarak varlık ve doğru anlamında varlığın analizi-
-Sonsuzun analizi-
-Değişmenin değişmesinin imkamsızlığı-
-Farklı töz türleri-
-Doğal ve yapma varlıklarda bağımsız form-
-Varlıklarda nedenlerin özdeşliği-
-Ezeli-ebedi bir hareket ettiricinin zorunluluğu-
-İlk hareket ettiricinin doğası,salt fiil,düşüncesinin düşüncesi olarak Tanrı-
-Tanrısal aklın mahiyeti-
-Dünyada iyinin varlığı-
-

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » lal ı reyhan
 • » aç oğlum ağzını uçak geliyorrr :)
 • » Allah rizasi İÇİn emİerhan akpinar nİyetİne bİr...
 • » Hangi Osmanlı Padişahısınız?
 • » cemaat-tarikat
 • » Aba Vesim Efendi hz.
 • » 112. Hatim Osman gazi hz için hatim...
 • » inanmak mı bilmek mi?
 • » Sevgili ile vuslatı
 • » Sevmeye baŞlayinca bİrİnİ

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Bilimin Ulasdigi Noktayi Kuran 14 Asir...
 • » İlkçağda Metafizik Felsefe
 • » Mimar Sinan'in Sifresi
 • » Teorik Bilimler ve ilahiyatin Üstünlügü
 • » İlginç Doğa Olayları (Allah Nelere...
 • » Uyku pozisyonununuz kişiliğinizi...
 • » Meşşai metafiziği
 • » Dünyanin sekli
 • » Maxwell'in Cini
 • » Kar Nedir ?