Hep merak etmiimdir aslnda. ldmz zaman mezarda neler oluyor diye. Kabir ziyaretine gittiimiz zamanlarda mezar talarndaki yazlar okumaya alrdm. Acaba ne zaman yaam ka yanda vefat etmi, imdi ne haldedir o mefta diye dnrdm. Dualarmz okur dnerdik, bir gn bizim de burada olacamz dnmemeye alrdk. ocukluk ite. Sanki imdi farkl m?

Byklerimizin ve hocalarmzn sohbetlerinin nemli bir ksm da bu konuda. Zaman zaman kabir azabnn olmadna dair yazlar gryorum. Delil olarak da Kuran da kabir azabndan bahsedilmediini sylyorlar. Kuran- Kerimde kabir azab ile ilgili ayetler yok, nasl abdest alnaca da yok namazn farz snneti de yok, camilerin modeli de. Namaz Rasulullahn (s.a.v) izah ettii ekli ile kabul ediyor ve klyorsak kabir hayat ile ilgili bildirdiklerine de ayn ekilde inanmak durumundayz. Kuran- Kerim ve dier dini kitaplar incelediini iddia eden insanlar onu anlamak iin deil dinde kusur bulmak iin didikliyorlar. Oysa sahih hadislerde izah edildii gibi kabir hayat vardr azab da ikram da yaanmaktadr. Nasl bir hayat olduu da eitli kaynaklarda geni bir ekilde izah edilmektedir.

Kabirde azap ve ikram ruha m bedene mi olacak diyerek balayaym konuya:

Kabirdeki azap ve nimet ruhla bedenin her ikisine birlikte olacaktr. Bu gr, Ehli Snnetin ve mslmanlarn ounluunun grdr. Aslnda naslarn zahirinden de bu anlalmaktadr ve aklla bu naslan tevil etmeye de lzum yoktur.

lnn bedeninin azap veya nimetten hissedar olmasn imkansz grenler, bunun iki ynden imknsz olduunu sylemektedirler: Birincisi, lnn cesedenin ou kez lmle birlikte veya toprakta rmesiyle ortadan kalktn ve tam olarak mevcut olmayan bir bnyeye hayat verilip de, azap veya nimet tattrlmasnn imknszln sanmalar. kincisi ise, lde hibir nimet yada azap eserini gremeyileri ve ou kez bir tabutla veya dar bir lahde defnedilen lnn, hadislerde bildirildii gibi, oturmasn falan imknsz saymalar.

Bunlarn bu itirazlarn sralayan Teftazn, kabir hayat hakknda zikredilenlerin hibirinin dier harikulade eyler gibi, imkn dairesi haricinde ve imknsz olmadklarn, doru szl Peygamber(s.a.v) bunlar haber verdii iin de tasdik etmelerinin gerekli olduunu belirtmektedir. Ve insann, azap ve nimetten etkilenmesi iin btn vcudunun sa slim kabirde bulunmasnn art olmadn, Allah( c.c) isterse yrtc hayvann karnndaki paralara bile bu azap ve nimeti tattrabileceini, veya beden ortadan kalktktan sonra insann asl czleri zerine bu azap veya nimetin devam edeceini sylemekte; Allahn( c.c) her eye kadir olduunu kabul edenlerin, Onun lahdi veya tabutu geniletmesinde de hibir imknszlk grmemeleri gerektiini belirtmektedir. nsann btn bu olanlar grememesi de, reddetmesini gerektirmez. nk Allah Teal( c.c), baz eyleri, hikmetine binaen insanlardan sakl tutmutur.

Baz hadis-i eriflerde sul esnasnda ruhun bedene iade edildii zikredilmektedir. limlerden bir ksm, sulden sonra ruhun tekrar Cennet veya Cehennemdeki yerine dneceini belirtirken Ear ve Matridlerin ou, Allahn( c.c) lnn cesedinde azabn acsn duyacak veya nimetin lezzetini tadacak kadar bir hayat yaratacan syleyip ruhun cesede iadesi hususunda bir ey sylemekten ekinmilerdir, lnn bu kadar bir hayat iin ruhunun cesedine tam olarak iadesinin gerekmeyeceini, bunun ancak kudret ve ihtiyar fiillerin de bulunduu tam bir hayatta gerekli olacan syleyen limlerimiz, bunu kalp sektesi geiren adamn durumuna benzetmektedirler. Nasl ki kalp sektesi geiren bir adam -aslnda diri olduu halde- kudreti ve fiilleri olmad iin, biz onun diriliini bilemiyorsak, ayn ekilde kabirdeki lnn hayatn da bilemeyiz. (5) Bunu Peygamber efendimiz ( s.a.v), kendisinde ruh olmad halde bir diin armasna benzetmitir. Kendisine gelen bir adam: inde ruh olmad halde, et kabirde nasl bir ac duyar? diye sorunca Rasulullah (s.a.v): inde ruh olmad halde diin ard gibi. cevabn vermitir. Rasulullah ( s.a.v) bu cevab ile nasl ki ruhsuz sandn di ar ve ac duyuyorsa, ruhsuz sandn ceset de, ruhla irtibat dolaysyla, ac ve ar duyar, demek istemi, illa da ruhun cesede girmesinin art olmadna iaret etmitir. Burada o, adamn bedenin azap duymasna olan inancn tenkid etmemi, tasdik etmitir ki, bu da ruhla birlikte bedenin de kabirde azap duyacana delildir.
Peygamber efendemiz (s.a.v) in Bedir Savanda ldrlen mriklerin doldurulduklar kuyunun bana gelerek oradan onlara: Rabbinizin size vadettii (azab) gerek olarak buldunuz mu? diye hitab etmesi de cesetle ruhun birlikte azap grdne dellet eder. nk eer kabirdeki cesetler hibir ey duymayacak olsalard Rasulullah( s.a.v) onlara kuyunun bandan hitabetmezdi. Kald ki, onun bu hareketini yadrgayp: llere mi sesleniyorsun, hi ller duyar m? diyenlere: Siz onlardan daha iyi iitmiyorsunuz, yani sizden bile iyi duyarlar. diye cevap vermitir.
Kabirdeki azap ve nimetin ruh ve cesedin ikisine birlikte olacan belirten limler, ruh ve cesedin -iice olmasalar bile- aralarnda bir balant, bir ittisal bulunacan ve bylece Cennet nimetleri iinde, yahut Siccinde olan ruhun duyduu zevk veya elemden bedenin de hissedar olacam sylemilerdir. Bunu, gnein gk yznde olduu halde, dnya zerinde ve arzda (yeryznde) nn ve ssnn hissedilmesine benzetenler olduu gibi, uyuyan bir kimsenin uykusunda grd bir ryadan dolay bedeniyle de ac yahut lezzet duymasna tebih edenler de vardr, Suyt, kabirdeki ittisalin uykudakinden daha kuvvetli olduunu sylemektedir.

Allah Teal dnyada hereyin bir numunesini yaratmtr ki, uyku da lmn mislidir. Nasl insan, gzleri kapal ve btn duyular idrakten yoksun olduu halde ryasnda grd korkulu eylerden tr terler dkyor, titriyor veya grd ho bir ryadan tr bedenen de lezzet duyuyorsa, ayn ekilde lnn grecei azap yahut nimetten bedeni de etkilenecektir. Azap ac duymak olduktan sonra bunun uykuda, yahut uyankken olmas arasnda fark var m? sterse vcudunda onun izleri kalmasn.

Yine ruh ile bir ilgisi bulunduktan ve onunla birlikte azap veya nimeti hissettikten sonra, beden ister et olsun, ister kemik, isterse de toprak. Ne fark eder ki

limlerimizden bazlar, kabirdeki bu ittisalin, bedenin tek rmeyen paras olan kuyruk sokumu kemiine, ya da insann doumundan lmne kadar deimeyip daima ayn kalan asl paralara olacan sylerler. Bylece cesedi ortadan kalkm olanlarn azap veya nimeti hissetmesi imkn dahiline girmi olur, imknsz olduunu syleyenlerin itirazlar da ortadan kalkar.
Zaten kabirde bizzat azap veya nimeti tadacak olan ruhtur. Beden onun vastasyla azabn acsn yahut nimetin lezzetini duyacaktr. Bu sebeple mminlerin ruhlar Cennette bizzat lezzetlenirken, mesel ler Mezarlndaki asl paralaryla olan ilgileri sebebiyle beden de Cennet nimetleriyle lezzet duyar. Kfirlerin de ayn ekilde ruhlarnn ektii azaptan bedenleri de elem duyar. te bu sebeple mminin kabri Cennet bahelerinden bir bahe, kfirinki de Cehennem ukurlarndan bir ukur olur.
Kabirdeki lde azap veya nimetin eserinin grlmeyiine gelince: nce unu bilmeliyiz ki, dnya ile hiret lemi birbirinden ok farkldr. Ve biz ancak dnya llerine gre duyu organlarmzn alglama alanna giren eyleri alglayabiliriz. Tpk bir radarn, gr asna giren cisimleri haber vermesi gibi. Biz dnyadaki varlklarn bile pek ounu, duyu organlarmzn alglama alanlarna girmedii, yahut alglayabilmemiz iin gerekli artlar mevcut olmad iin alglayamazken, nasl olur da dnya tesi lemi alglamaya kalkrz. Yahut alglamayamadk diye inkr ederiz? Bu tpk yanmzda uyuyup da rya gren bir kimsenin grd ryay -biz bir ey grmedik- diye inkr etmemize benzer ki, bu ne kadar gln ise, kabir leminde olanlar gremiyoruz, duyamyoruz diye inkr edenlerin hali de en az o kadar glntr.

Aratrc Lincoln Bernett: nsann, kendisini evreleyen gereklerden alglayabildii (idrak edebildii), duyu organlarnn gszl nedeniyle snrldr. nsann gz daha duyarl olsa, mesel X nlarnn dalgalarn fark edebilse, yeryz kendisine imdiki grdnden bambaka ekilde grnrd. demitir.

Peygamberimiz (s.a.v) ashabyla birlikteyken ona Cebrail (As) geliyor ve vahiy getiriyordu. Yanndakiler hi biz grmedik diye Cebrailin geldiini ve vahiy getirdiini inkr ediyorlar myd? Eer yle deselerdi, kendileri de peygamber olmay istiyorlar demek olmaz myd? nk Cebrail (As) grmek ve duymak peygamberlere mahsustur.

Duyu organlar yoluyla insann bilgisi, k hzyla snrl ve baldr. Ik hzna eit veya ondan stn hzla hareket eden cisim insanoluna gre hitir. Fakat bundan, bylesi hzla hareket eden varlk, yaratk ve dier lemlerin yokluu veya bulunamayaca anlam kmamaktadr. Aksi halde gremiyorum diye inkr etmek, krn gne m veya sarn blbl sesini inkr etmesi gibi olur.

yleyse -btn semiyyt konularnda olduu gibi-kabir hayat ve kabirdeki azap veya nimetin keyfiyeti hususunda da akll insana yakan, o lemi Allahn(c.c) ltfuyla bizzat idrak etmi olan Peygamberimiz ( s.a.v) in haber verdiklerini olduu gibi kabul etmek, zerinde fazla kafa yormamak, hele inkra hi kalkmamaktr.

Tm forumdan rastgele konular:

 • Bu Nasl Silah?
 • Kalp edebe malik olmazsa, ak havesin umurunda!
 • biraz yzmz glsn
 • Deliysem deliyim ben ite..
 • aralarndaki fark nedir?
 • Ezan Okunurken Acan Cicek Hic Gordunuzmu...
 • Ergenekon'u 1997'de o anlatt VDEO
 • Ak- LAHi.
 • Ay Yzlm
 • Ak- ilahi

Ayn kategoriden rastgele konular:

 • lm istemek
 • te O Dehetli Gn
 • lmden ibret almayanlarn dnya ve...
 • olum rabtas--yunus emre
 • lm giden yer Tahtal Ky :)
 • Alemlerin simleri
 • lm tesi in almak
 • Ar- Azamn Altnda
 • Bedenin lm (Dardan Grnen lm)
 • lm ile ilgili hadisler