Peygamber Efendimiz, hicret yolculuğunda ilk olarak Küba Mescidi’ni, Medine’ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevî’yi inşa ettirmiş böylece kurulacak şehirler için cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuştur. Medine döneminden günümüze cami etrafında bütünleşen bir hayat tesis etmiş ve şehrin birliğin! sağlamıştır. Şehrin merkezinde yer alan camilerin etrafına medrese, şifahane, İmaret, çarşı, han, hamam ve çeşme gibi yapılar inşa edilmiştir. “Camiler ve Din Görevlileri Haftasi” münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet işleri Başkanlığı, bu yılın temasını “Cami, Şehir ve Medeniyet” olarak belirlemiştir. Camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandirilmasi için hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle camilerin sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna dikkat çekilecek; camiyi dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımanın önemi vurgulanacaktır.