Eşlere ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlık varsa evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkimin müdahalesi istenebilir. Hâkimin müdahalesinin istenebileceği önemli konulara aşağıdaki örnekleri verebiliriz: Ortak konutun seçimi, katkı payının belirlenmesi, meslek ya da iş seçimi, çocuğun adının konulması ve okuyacağı okulun seçilmesi vb.

Kayıp Adaleti Mahkemede Aramak
Çocuğa verilecek isimden, oturulacak evin yerme karar vermeye kadar pek çok meselede mahkemelere müracaat edildiği görülmektedir. Belki de evde tesis olacağına artık inancın kalmadığının en trajik göstergesidir kayıp adaleti mahkemelerde aramak. Resmî kurumların evlilik birliğine müdahalesi aslında evlilik kurumunun özel yapısına aykırıdır. Ancak bazı durumlarda evlilik birliğine müdahale edilmesi zorunlu olabilmektedir. Hâkimin tarafsız ve etkili müdahalesi; âdeta taraflar üzerinde etkili bir aile büyüğünün arabuluculuğu etkisi yapabilmektedir. Kur’an’ın kadının ve erkeğin ailesinden birer hakem çağırma tavsiyesini hatırlatmaktadır bize bu uygulama. Ancak başvurulacak son çözüm ve çaredir bu. Ve eşler, evliliğin devam etmesini istedikleri hâlde mahkemelerde adalet aramak zorunda kalmamalıdır. Zira dışarıdan tesis edilecek bir adalet, hakkaniyet duygusunun kalplerde, vicdanlarda yer etmediği bir ailede ne kadar ve nereye kadar etkili olabilecektir?

Evlilik birliğinin korunması amacıyla getirilmiş ’ bu hükümler; Aile Hukuku’nun sosyal niteliğinin bir gereği olarak Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan, devletin aileyi koruma yükümlülüğü gereğince öngörülmüştür. Medeni Kanun’un 195. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde; eşler hâkimin müdahalesini isteyebilirler.” Ancak evlilik birliğinin iç ilişkilerine hâkimi/mahkemeyi bulaştırma istisnai bir durumdur. Evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkimin müdahales için uyuşmazlığın eşlere ve çocuklara ilişkiı önemli bir konuda olması gerekir.