Abdest ve Gusülde Şüphe Duyarsanız 
Abdest ve gusül alırken şüphe duyarsanız "Acaba guslüm oldu mu, abdestim oldu mu?" diye içiniz kemirilirse, tekrar tekrar abdest alınız bu vehimdir, şeytandandır deyiniz. Onun şerrinden korunmak için Eûzü okuyunuz, Allah'a sığınınız ve ayetü'l Kürsi'yi okuyunuz. Dikkatlice abdest aldıktan sonra gelen bu vesveseye asla kapılmayınız ve içinizden gelen sese "abdestim abdesttir, guslüm gusüldür. Kör olası şeytan, sen kahrından çatla" diye onunla alay etmek gerekir. (1)

Cünupluk ve abdestsizlik konularında ise asla vesveseye itbar etmeyin. Kesin cünup ya da abdestsiz olduğunuzu bilmedikten sonra abdest ve gusül almanıza gerek olmadığını da bilin. (14)


Abdestli iken ağzın içi kanasa, abdest bozulur mu?
Ağzından kan dışarı çıkmadıkça abdest bozulmaz.

Avret mahalline dokunmak abdesti bozar mı? 
Kadın veya erkeğin kendi avret mahalline yalnız dokunması abdesti bozmaz. (2)

Başörtüsü üzerine meshetmek caiz mi?  
Başkalarının kadının saçını görme durumu gibi, bir zaruret varsa, kadının da başörtüsü altına rahat su geçirecek derecede ince ise başörtüsü üzerine meshetmek caiz olur. (3)

Ba'zan sabah kalkınca gözkapaklanmda biraz çapak oluyor. Abdeste ve gusle mâni midir?
Çapak, abdeste ve gusle mânidir. Yıkarken çapakları temizlemek lâzımdır. Su ile temizlemek mümkün değilse, akşamdan çapak ilâcı sürmek lâzımdır.(13)

Cünup olan kadın çocuğunu nasıl emzirir?  
 Emzikli bir kadının çocuğu ağlarsa, gusül fırsatı  da yoksa, göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir. (4)

Dövme ve Gusül Abdesti
İnsanın bedeni dahi, kendinin istediği gibi kullanabileceği malı değildir, Allah’ın (cc) ona bir emanetidir. Vücudunda kalıcı dövme yapmak, Allah’ın yaratışını beğenmeyip bozmak ve emanete hıyanet etmek sayılır. Bu sebeple Allah Rasulü (sa) vücuduna dövme yaptıran ve bu işi yapan/icra eden insanların lanetlik oldukların bildirmiştir. Bu yüzden dövme yapmak ya da yaptırmak kötü bir günahtır. Kötü olmasının sebeplerinden birisi de, bundan dönüşün mümkün olmamasıdır. Böyle bir operasyonun yasak olmasının sebeplerinden birisi de her halde, sağlığa zararlı bir uygulama oluşudur. Nitekim son zamanlarda tabipler tarafından bunun zararları ile ilgili çok şeyler söylendi. Ancak bilindiği gibi, İslam’a girmek, önceki bütün günahları siler ve Müslüman olan için adeta tertemiz bir sayfa açar. Müslüman olan birisi artık önceki günahlarından ötürü hesaba çekilmez. Ne var ki, dövmeyi de çıkaramaz. Ama bunun da bir sakıncası olmaz, çünkü insanlar yapamadıkları şeylerden ötürü sorumlu tutulmazlar. Üzerinde dövme bulunanın namazı olmaz diyenler, dövmenin deriye işlenmiş olması sebebiyle, altına su geçirmeyeceği, bu yüzden de abdest ya da gusle engel olacağı varsayımıyla bunu söylemektedirler ki, bu doğru değildir. Çünkü böyle bir durumda suyu ulaştırabildiği yere kadar ulaştırması yeterlidir. Ancak dövme, çok zor olmayacak bir yolla çıkarılabiliyorsa çıkarılmalıdır. (Allah’u a’lem) (14)


Göze takılan lensin gusle mani olacağını söyleyenler var, doğru mu?
Doğru değildir. Çünkü gözün içi gusülde yıkanması farz olan kısımdan değildir. Bu itibarla lensin altında kuru yer kalması gusle engel olmaz. (5)

Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi? 
Hayır, guslederken kadının cinsel organının dışının yıkanması vaciptir.  Kadın guslederken, cinsel organının içini değil dışını yıkar(8)

Guslederken konuşmakta mahzur var mıdır?
Guslederken anında asla konuşmamalıdır. İster insan kelamıyla olsun ister gayri olsun (15). Konuşmamak sünnettir. İhtiyaç yokken konuşmamalıdır. (7)

Hanımlar Çoraplarıyla Abdest Alabilir mi? 
Abdestin farzlarından biride ayakları yıkamaktır. Bir zaruretten dolayı kadın çorabıyla abdest alsa caiz olur. Hanefi mezhebinde ayak avret sayılmadığı için yıkanmasında bir sakınca yoktur. Avret sayılmayan kısım, topuk kemiğinden aşağısıdır,böyle bir durumda kasten kadının ayağına bakan kimse günahkar olur.

Kadının başını açmakla abdesti bozulur mu?
Kadın başını açmakla abdesti bozulmaz. (6)

Kadının cinsel organındaki pamuk çıksa abdesti bozulur mu?  
Kadının cinsel organı içine veya dışına tıkanan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması abdesti bozar. Şöyle ki: bu organın dış kısmına tıkanan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca, abdesti bozulmuş olur. Pamuğun dışına ıslaklığın geçmesi şart değildir. Fakat bu organın iç kısmına tıkanan pamuğun dışarısına kadar yaşlık gelmedikçe, abdest bozulmaz (9)

Karı-koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa gusül gerekir mi? 
Karı-koca yataklarında meni görürler de ihtilam olduklarını hatırlamayıp herbiri diğerine ait olduğunu söylerse, ikisininde gusletmesi vacip olur.(10)

Sevişmek abdesti bozar mı?
Erkeğin hanımı ile aşırı derece oynaşması da abdesti bozar. Kendilerinden bir sıvı çıksın veya çıkmasınhüküm aynıdır. Fakat, bazı alimlere göre mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdest bozulmuş olmaz.  (11)

Tuvalette abdest almakta bir mahzur var mıdır? 
Başka bir yerde abdest almak imkanı bulunmadığı zaman helada da abdest alınabilinir.Ancak, buralar temiz olmadığı için dualar okunmaz. (12)


Dök suyu omuzuna üç kere
Etme israf onu israf nâ hak yere

Sağına hem soluna dök sen suyu
Oğ bedenin ola güslun pek iyi

Eyle tathir cümle uzvu su ile
Cismi pâkîn benzeye nazik güle

Gusül ederken sen kelam hiç söyleme
O yerde bir duayı sen eyleme

Gusül ile bul sen cenabetten felah
Badehu hoş kalbine doğar felah (16)


Kaynaklar:
Günümüz Meselelerine Açıklamalı Fetvalar, Mehmed Emre (1, 8, 12)
Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN (2, 3, 4, 8, 10)
Bir Bilene Soralım, Mehmet Ali Demirbaş, İhlas Yayınları (5, 6, 7, 13)
Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen (9, 11)
Sorular Cevaplar, Prof.Dr. Faruk Beşer  (14)
Mekasıdu't Talibiyn, M.Raif Efendi, Osmanlı Yayınevi, (15, 16 )

Ana Sayfa