Teyemmüm Nasıl Yapılır -  How is Tayammum Performed?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir.

İki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürülür.

Intention for tayammum.
Strike your palms on clean earth and shake off the excess wiping between the fingers your hand.

En az üç parmağı değmek üzere, iki avucu ile yüzünü bir kere mesh etmek, yani sığamak. Eli, yüzünün iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm yapılmış olmaz.

Then wipe your face.

İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağı silkeledikten sonra,önce sol elin dört parmağı içi ile, sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sığayıp sonra,kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile, dirsekten avuca kadar sığamak ve sonra sol baş parmak içi ile, sağ baş parmak dışını sığamaktır.

Again strike your palms on the clean earth and wipe your right arm with your left hand and then wipe your left arm with your right hand