EVLİYALAR

Nur taneleri, insanlığın bir taneleri, Allah dostları, evliyalar.... 

Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (s.a.v) emir ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır. 

Evliya; Allahü teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O'nun rızâsı için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzaktırlar.

Tâbiîn devrinden başlayarak 1000'in üzerinde velînin hayat ve menkıbelerini  A'dan Z'ye tasniflenmiş olarak bu bölümde bulacaksınız.

Bütün bu Allah Dostları, aynı kaynaktan fışkıran nûrları, olduğu gibi göstermektedir. Hangisine bakarsanız bakın hepsinde aynı nuru göreceksiniz.

Bu bölümün hazırlanmasında bir zamanlar Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan "Evliyalar Ansiklopedisi" esas alınmış, yeni bölümler eklenmiş ve bazı kısaltmalara gidilmiştir.

Emeği geçenlerden Allah c.c. razı olsun


A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - İ - K  - LM - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü V - Y - Z      Evliyaların Kabirlerii
 • ALÂEDDİN ALİ FENARİ
 • LÂEDDÎN ARABÎ EFENDİ
 • ALÂEDDÎN-İ ATTÂR
 • ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ
 • ALÂEDDÎN BİN ESAD LÂHORÎ
 • ALÂEDDÎN HAREZMÎ
 • ALÂEDDÎN KONEVÎ
 • ALÂEDDÎN-İ SÂBİR
 • ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ
 • ALEVÎ BİN ABDULLAH
 • ALEVÎ BİN ALİ
 • ALEVÎ BİN MUHAMMED
 • ALEVÎ BİN MUHAMMED SÂHİB-ÜD-DEVÎLE
 • ALEVÎ BİN ÜSTÂZ-ÜL-A'ZAM
 • ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS
 • ALİ BİN ALEVÎ BİN MUHAMMED
 • ALİ BEHÇET EFENDİ
 • ALİ BEKKÂ
 • ALİ BİN BENDÂR SAYRAFÎ
 • ALİ DEDE BOSNEVÎ
 • ALİ BİN EBÛ BEKR EL-İDRÎSÎ
 • ALİ EFENDİ
 • ALİ EFENDİ (Midillili)
 • ALİ BİN EMRULLAH
 • ALİ BİN FUDAYL
 • ALİ FERAHİ
 • ALİ GÂLİB VASFÎ EFENDİ
 • ALİ GAV SULTAN
 • ALİ HÂDÎ (Nakî)
 • ALİ HÂFIZ
 • ALİ EL-HARÎRÎ
 • ALİ HAVÂS BERLİSÎ
 • ALİ BİN HEYTÎ
 • ALİ İSFEHÂNÎ
 • ALİ KAZVÂNÎ (Kîzvânî)
 • ALİ EL-MASÎSÎ
 • ALİ BİN MEYMÛN MAĞRİBÎ
 • ALİ BİN MUHAMMED
 • ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR
 • ALİ BİN MÛSÂ FEŞLİ
 • ALİ BİN MUSTAFA ÖMERÎ
 • ALİ BİN MUVAFFAK
 • ALİ MÜTTEKÎ EL-HİNDÎ
 • ALİ MÜZEYYEN
 • ALİ NÂTİKÎ
 • ALİ NEBTÎTÎ
 • ALİ OSMAN EFENDİ
 • ALİ RÂMİTENÎ
 • ALİ RIZÂ
 • ALİ RIZÂ ACARA
 • ALİ SEMERKANDÎ
 • ALİ SİNCÂRÎ
 • ALİ ŞEVNÎ
 • ALİ BİN ŞİHÂB
 • ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ
 • ALİ YEŞRÛTÎ
 • ALKAME BİN KAYS
 • ALVÂN HAMEVÎ
 • ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ
 • AMASYALI SEYDÎ HALÎFE
 • A'MEŞ (Süleymân bin Mihrân)
 • ÂMİR BİN ABDULLAH
 • ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ
 • AMMÂR-I YÂSER
 • AMR BİN DÎNÂR
 • AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ
 • AMR BİN MEYMÛN EVDÎ
 • AMR BİN MÜRRE
 • AMR BİN OSMAN MEKKÎ
 • AMR BİN UTBE
 • ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ
 • ARAB BABA
 • ARABÎ FEŞTÂLÎ EL-MAĞRİBÎ
 • ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ
 • ÂRİF-İ RİVEGERÎ
 • ASLAN BABA
 • ASLAN DEDE (Meczûb)
 • AŞÇI YAHYÂ BABA
 • ÂŞIK EFENDİ
 • ÂŞIK PAŞA
 • ATÂ BİN EBÛ REBÂH
 • ATÂ EFENDİ
 • ATÂ EL-EZRAK
 • ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ
 • ATÂ SÜLEYMÎ
 • ATÂ BİN YESÂR
 • ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ
 • ATEŞBÂZ VELÎ
 • ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN)
 • AVDAN BABA
 • AVN BİN ABDULLAH
 • AYDERÛSÎ
 • AYDERÛSÎ (Abdullah bin Abdullah)
 • AYDERÛSÎ (Abdülkâdir bin Şeyh)
 • AYDERÛSÎ (Ebû Muhammed)
 • AYDERÛSÎ (Muhammed bin Abdullah)
 • AYDERÛSÎ (Şeyh bin Abdullah)
 • AYDÎ BABA
 • AYNÎ DEDE
 • AYN-ÜL-KUDÂT HEMEDÂNÎ
 • AYNÜZZEMÂN CEMÂLEDDÎN-İ GEYLÂNÎ
 • AYSÂVÎ (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)
 • AZERÎ HAMZA BİN ALİ
 • AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ
 • AZİZ NESEFÎ
 • AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ

 • Ana Sayfa