MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

DÖRT BÜYÜK HALİFENİN MENKİBELERİ

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk

Bu eserde Dört Halîfenin üstünlüklerini  anlatan menkibeleri bulacaksınız.  Allah (C.C.) bu eseri yazanlardan,  emeği geçenlerden, sebep olanlardan ve okuyanlardan razı olsun.


İÇİNDEKİLER

Önsöz

Birinci bâb
Birinci halîfe emîr-ül mü'minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın (r.a) menâkıbı hakkındadır.
Bu bâbda 66 menâkıb vardır.
İkinci bâb
İkinci halîfe emîr-ül mü'minîn Ömer-ül Fârûkun (r.a) menâkıbı hakkındadır.
Bu bâbda 81 menâkıb vardır.
Üçüncü bâb
Ebû Bekr-i Sıddîk
(r.a) ve Ömer-ül Fârûkun (r.a) menâkıbı.
Bu bâbda 23 menâkıb vardır.
Dördüncü bâb
Üçüncü halîfe emîr-ül mü'minîn Osmân-ı Zinnûreyn (r.a) menâkıbı hakkındadır.
Bu bâbda 55 menâkıb vardır.
Beşinci bâb
Ebû Bekr, Ömer ve Osmân (r.a) menâkıbı.
Bu bâbda 19 menâkıb vardır.
Altıncı bâb
Dördüncü halîfe emîr-ül mü'minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlib (r.a) menâkıbı hakkındadır.
Bu bâbda 101 menâkıb vardır.
Yedinci bâb
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî (r.a) menâkıbı.
Bu bâbda 46 menâkıb vardır.
Sekizinci bâb
Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin (r.a) münâzarası
Dokuzuncu bâb
Âşere-i Mübeşşerenin menâkıbı.
Bu bâbda 13 madde vardır
Onuncu bâb
Resûlullahın (sav) Ehl-i Beytinin menâkıbı.
Bu bâbda 17 menâkıb vardır.
Onbirinci bâb
Eshâb-ı kirâmın menâkıbı.
Bu bâbda 8 menâkıb vardır.
Onikinci bâb
Bu ümmetin üstünlükleri.
Bu bâbda 36 madde vardır.

Kaynak: . Hakikat Kitabevi 
Biriz Biz tarafından yeniden dizayn edilmekte, kısmen kısaltılarak okuma kolaylığı sağlanmkta ve fihristlenmektedir.


Kısaltmalar
as :
aleyhisselam
k.v
:
keremellahu vechehu
r.a :
radıyallahü teâlâ anh  / radıyallahü anh
r.anhüm :
radıyallahü teâlâ anhüm
r.anhüma :
radıyallahü teâlâ anhümâ
r.ecma'în :
rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în
sav :
sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem

Ana Sayfa