Hanım Sahabiler

Peygamberimizin Hanımları


Peygamberimizin Kızları


Peygamberimizin Torunları

Diğer Hanım Sahabiler

Afra Hatun (ra)
Âtike Binti Zeyd (ra)
Cemile Binti Sabit (ra)
Cemile Binti Übey İbni Selül (ra)
Dürre Bint-i Ebi Leheb (ra)
Erva Binti Abdülmüttalib (ra)
Esma Bint-i Amr (ra)
Esma Bint-i Umeys (ra)
Esma Binti Yezid (ra)
Fatima Bin Esed (ra)
Fatime- Bint-i Hattab (ra)
Fatime Bint-i Kays (ra)
Habibe Binti Cahş (ra)
Hâlime Hatun (ra) 
Hind Binti Amr  (ra)
Hamne Binti Cahş (ra) 
Havle Binti Hakim (ra)
Havle Binti Kays (ra)
Havle Binti Salebe (ra)
Hind Binti Utbe (ra) 
Huleyde Binti Kays (ra)
Hünsa Amr İbni eş-Şerid (ra) 
Leyla bint-i Ebi Hasme (ra)
Rubeyyi Binti Muavviz (ra)
..
..
...
...
...
...


Seffane Binti Hatim (ra)
Safiyye Binti Abdülmuttalib (ra)

Sümeyye Binti Habbat (ra)
Sümeyra Binti Kays (ra)
Şeyma Binti Hâris (ra)
Şifa Binti Abdullah (ra) 
Tümadır Binti Amr (ra)
Ümmü Atıyye (ra)
Ümmü Büceyd (ra)
Ümmü Eymen (ra)
Ümmü  Fadl (ra)
Ümmü  Hâni (ra)
Ümmü Haram (ra)
Ümmü Kühha (ra)
Ümmü Şerik (ra)
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (ra)
Ümmü Hakim Binti Haris (ra)
Ümmü Mabed (ra)
Ümmü Râfi Selmâ (ra)
Ümmü Ruman (ra) 
Ümmü Süleym (ra)
Ümm-i Ümare (ra)
Ümm-ül Hayr Bint-i Sahr (ra)
Ümmü Varaka (ra)

Zinnire (ra)
...
...
...
...
Devam edecek...