EĞİTİM   VE    ÖĞRETİMLE   İLGİLİ    ÖZLÜ   SÖZLER

*    Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)

*    Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

*    Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir.....PİTAGOR

*    Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

*    Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

*    Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

*    Bilgiyle dirilenler ölmez.  (Hz. Ali)

*    Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir.....FRANKLİN

*    Bir gemiyi iki reis batırır. TÜRK ATASÖZÜ

*    Bir şeye ait herşeyi öğrenin; herşeye dair bir şeyler bilin. (var dyke)

*    Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

*    Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.         (francis bacon)

*    Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. (1970'lerin Bir Duvar Yazısı)

*    Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.....ÇİN ATASÖZÜ

*    Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta  kalamaz. (oliver cromwell)

*    Durgun su solucan yetiştirir.          (dünya atasözü)

*    Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa ,      bugün  yeterli  değilsiniz demektir.            (earle wilson)

*    Dünyayı seller bassın ördeğe vız gelir.....ATASÖZÜ

*    Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden  düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

*    Düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir                   (confuclus)

*    Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.......CONFİCİUS

*    En güçlü hafıza bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul)

*    Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar    (emile raux)

*    Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir altın kolye ile de şüpheye düşürür......SAM EWİNG

*    Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz....KONFÜÇYÜS

*    Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil,aranan kişi olmaya da bağlıdır....FOSTER WOOD

*    Ey yaşam senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir....SENECA

*    Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.        (chesterfield)

*    Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.   (peter f.drucker)

*    Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. NIETZSCHE

*    Güzel yüz aynaya aşıktır.....MEVLANA

*    Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.     (necm:39)

*    Hava soğuduğunda gölge veren ağaçları unutursun...JAPON ATASÖZÜ

*    Hayat geç kalanları hiç affetmez....GORBACHOV

*    Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler;  onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. (Seneca)

*    Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.   (montaıgne)

*    Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil... CLAVDIUS

*    Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği  yatar.  (Louis D. Brandeis)

*    Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazsınız.......ABRAHAM LİNCOLN

*    Herşeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak  değil.    (arnold closow)

*    Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi  olduğu yerde tutar.  (Woltaire)

*    Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.       (j.keth moorhead)

*    Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz....W.SHAKSPEARE

*    Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)

*    İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde  konuşmak. (Sadi)

*    İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. CICERO

*    İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.....VOLTAİRE

*    İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.Von KOTZEBUE

*    İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler....KONFÜÇYÜS

*    İşlemeyen demiri kendi pası mahveder.  İnsanı tembelliğe alışması mahveder. (hint atasözü)

*    İyiliğin bilgisine sahip olmayana      bütün diğer bilgiler zarar verir         (montaigne)

*    Kaplumbağa başını çıkarıp, önünü görmeden ilerlemez...Kaplumbağayı küçümseme......ANONİM

*    Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun.   Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer          (zemahşeri)

*    Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur.  (Konfüçyüs)

*    Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)

*    Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez               (andre gide)

*    Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.        (m.akif ersoy)

*    Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. (G. Herbert)

*    Kum üstünde şaton olacağına taş üstünde kulüben olsun....ANONİM

*    Kurbağayı koltuğa oturtsan,o yine çamura atlar....ARTHUR MİLLER

*    Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN

*    Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.    (francis bacon)

*    Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. BYRON

*    Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır....MEVLANA

*    Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (çin atasözü)

*    Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.     (çin atasözü)

*    Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

*    Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir.   Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.   (farabi)

*    Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar  ayağa kalkıp kalkmamandır. (Vince Lombardini)

*    Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. (Emerson)

*    Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.  (william whately)

*    Savasın iyisi, barısın kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN

*    Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur....RUM ATASÖZÜ

*    Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. B.RUSSEL

*    Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE

*    Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. NAPELEON

*    Üç şey sürekli kalmaz;     ticaretsiz mal,   tekrarsız bilgi,     cesaretsiz iktidar.      (ş.sadi)

*    Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)

*    Yanılgı insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir. (J. Jenkins)

*    Yapabileceğin kadar söz ver.Sonra söz verdiğinden fazlasını yap....ANONİM

*    Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır....LEO BUSCAGLİA

*    Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.    (goethe)

*    Yaşamak için yemelisin,yemek için yaşamamalısın.......ÇİÇERO

*    Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. M.L.KING

*    Yıpranmak paslanmaktan iyidir.  (bishop cumberland)

*    Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE

*    Zamanın değerini yapacak işi olan bilir     (atasözü)

*    Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır...... GİOVİO

İmza : hsy&key